l'esprit d'escalier

February, 29th 2012 @ 22:10 /